Allmänt Blogg100 Träning

Fler spännande upptäckter

Jag hittade mycket under min relativt korta tur häromdagen. På en ren ingivelse sprang jag upp för en skogsbilväg och hittade en gammal nedbrunnen fastighet och en kvarn. Jag har länge velat börja med Urban exploration, alltså att man letar efter övergivna ställen, och det här får nog räknas som ett sånt. Mitt första!

Efter lite research har jag kommit fram till att kvarnen borde vara Stora Stampan och det nedbrunna torpet är kvarnbostället som förstördes i en brand så sent som 2008. Jag hittade gamla smälta glasflaskor och madrasser med bara stålfjädrarna kvar. Och så det som en gång varit en spis.

Om man som jag är lite intresserad av sånt här ska man gå med i gruppen Övergivna Platser på Facebook. Otroligt många häftiga platser fångade på bild!

20140303-204051.jpg

20140303-204128.jpg

20140303-204144.jpg

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply