Allmänt

To the power woman of power women

2014-06-09 05.36.00

Ni vet att jag gillar att samla smarta och starka kvinnor omkring mig. Så fort jag får chansen försöker jag träffa dem över en frukost, en lunch eller ett glas. Jag är övertygad om att det gör oss starkare att ha ett nätverk av power women. Man kanske tycker att det är en smart tanke men det var inte jag som kom på den. Det gjorde min mamma. För sådär en 20 år sedan. Då flyttade vi till ett litet samhälle i Marks kommun, Kinna. Hon kände ingen så hon drog igång ett nätverk av kvinnor genom att starta en division av Ladies Circle. Den klubben finns faktiskt än idag. Det är ganska coolt tycker jag.

Jag är faktiskt inte en speciellt originell person. Mycket av det som är jag har jag från min mamma. Hon har visat att man ska våga sin egen väg, att satsa på det man tror på, att prova olika saker och att det är ok om det inte funkar, att resa sig efter motgångar, att arbeta hårt och nå sina mål. Jag har också fått itutat mig massor av saker som jag tyckte var fullständigt nonsens när jag växte upp men som jag idag är ganska tacksam för. Typ vikten av ett bra bordsskick och att man alltid ska se till att ha något att bjuda på när man har gäster.

All in all är min mamma the power woman of all power women. Simple as that.

// You know I like to surround myself with smart and strong women. Every chance I get, I meet them for breakfast, lunch or a drink. I’m convinced it makes us stronger to have a network of power women. You might think that’s a smart idea, but it’s not mine. It’s my mom’s and she had it over 20 years ago. We moved to a small community called Kinna and since she didn’t know anyone, she started a division of Ladies Circle. It’s actually still in operation. That’s pretty cool.

Honestly, I’m not a particularly original person. Most of what I am, I have from my mom. She showed me that you should dare to go your own way, go for what you believe in, try new things and that it’s OK if they don’t work out, get back up after set backs, to work hard and achieve your goals. She also forced stuff on me that I thought was utterly nonsense growing up but am grateful for today. Things like the importance of good manners and to always have something to offer guests. 

All in all, my mom is the power woman of all power women. Simple as that.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply