Allmänt Mat Träning

Post vacay diet – day 1

2015-07-16 06.51.54

Jahapp hörrni. Jag måste erkänna en sak och det är att jag levt direkt ohälsosamt på semestern (och ett bra tag innan det också om jag ska vara riktigt ärlig). Ingen chock kanske men det har konsumerats ohyggliga mängder av onyttigheter och därmed har också midjemåttet, eh, flutit ut lite. Så nu passar inte kläderna riktigt och så kan man faktiskt inte ha det. Å ena sidan kan man säga att man skiter i skönhetsideal och bestämmer sig för att leva rultigt, å andra sidan innebär det att byta ut en hel garderob och det är, så här post-semesterkassa, lite för kostsamt. Därför har jag idag inlett 30 dagar av strikt kosthållning och medföljande träningsprogram (hence the red face på bilden ovan). Imorse klev jag upp på vågen och grejade med måttbandet så nu har jag en startpunkt. Exakt vilka siffrorna är känner jag inte riktigt för att delge, däremot kommer förändringen att meddelas vid nästa invägning om en vecka. Den kommer förhoppningsvis att vara positiv!

// Well guys. I have to admit something and it’s that I’ve been living completely unhealthy during the vacation (and quite a while before that too, if I’m truly honest). No shocker there maybe, but I’ve been consuming a unhealthy dose of unhealthy food and as a consequence, my waist has, eh, gained a couple of centimeters. So now, my clothes don’t fit and we can’t really have that. On one side, you could say ”screw it!” to the current standard on beauty and figure and decide to live enlarged, on the other side that means buying a completely new wardrobe and as fun as that might be, now post vacation wallet, it’s not really an option. Therefore, I have started a 30 day diet and exercise program (hence red faced picture above). This morning I stepped on to the scale and did some measuring so now I have some place to start. The exact figures, I’m going to keep to myself but I will let you know about the change at the next weigh-in in a week. Hopefully it’s going to be positive!

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply