Allmänt

Getting smarter everyday

   

Måndag och det är dags att kicka off min nya vana jag har kommit på. Jag ska läsa böcker på tunnelbanan till och från jobbet. Det känns som en bra lucka att tugga managementlitteratur. Jag går ut hårt med Simon Sinek och Leader eat last som handlar om varför vissa team funkar och andra inte.
// Monday and time to kick off my new habit I’ve decided to get. I’m going to read books on my commute. It feels like a good time to chew management literature. I’m starting off with Simon Sinek and Leaders Eat Last, about why some teams work and some don’t. 

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply