Allmänt

An evening at the embassy

   
Ikväll har jag hängt på norska ambassaden med ambassadören Kai Eide himself och många andra människor när Norsksvenska handelskammaren hade träff. Vi fick lyssna till AstraZenecas VD prata om utmaningarna i att locka världskända forskare till Göteborg (”inte direkt Manhattan” som han uttryckte det). Det var riktigt intressant, jag är inte direkt insatt i läkemedelsbranschen så det var spännande att lyfta på det locket lite. Sedan bjöds vi på fantastisk mat och mingel. Mycket trevligt!

Bilden på ambassaden har jag förstås inte tagit själv, den är norpad från Facebook. Den såg inte riktigt så fin ut i tråkvädret ikväll.

// Tonight I’ve hung out at the Norwegian embassy with the ambassador Karl Eide himself and a lot of people from Norwegian Swedish chamber of commerce. We also got to listen to a presentation by the CEO of AstraZeneca about the challenges of attracting world renowned scientists to Gothenburg (”not exactly Manhattan” as he put it). It was very interesting, I can’t say I’m very knowledgable in big pharma so it was exciting to gain some insight into the industry. Afterwards we were invited to some amazing food and a little mingling. All in all a very nice evening!

The photo of the embassy is obviously not mine. I’ve borrowed it from Facebook. It didn’t exactly look like that in the sad, sad weather we had this evening. 

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply