Allmänt

International Accessibility Day

2015-12-03 12.19.28

Idag är det en viktig internationell dag att uppmärksamma. Nämligen dagen där vi lite extra uppmärksammar dem som lever med ett funktionshinder. På kontoret idag har vi haft ”blind-lunch”, spelat Showdown (typ som bordtennis och airhockey men med en boll som låter och man har ögonbindel – skitsvårt!) och så en föreläsning från Parasportförbundet och ett par elitidrottare. Det har varit superintressant! Det är väldigt nyttigt att sätta sig in i någon annans vardag om så bara för en liten stund. Det ger verkligen perspektiv på tillvaron. Jag behöver ju till exempel inte komma ihåg var jag satte ned vattenglaset när jag äter för att jag ju kan se det. Får du chansen att testa att äta blind, gör’t! Eller prova hemma, det är ju bara att blunda!

// Today is an important international acknowledgement day. It’s the international day of people living with a disability. At the office, we’ve had a ”blind lunch”, played Showdown (it’s like table tennis and airhockey but with a sounding ball and you wear black goggles – seriously difficult!) and then a talk from the Parasport association together with a couple of athletes. It’s been really interesting! i think it’s great to walk in someone else’s shoes for a bit and get a glimpse of a different every day life. It really gives you perspective. For instance, I don’t have to remember where I put down my glass when I eat. I can see it. If you get the chance to try eating blind, do it! Or try at home, all you have to do really is to close your eyes!

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply