Trädgård

Late night garden planning

  
Igår kväll satt vi uppe sent och funderade på trädgården för nu börjar stenkillarna närma sig beslutspunkter för oss. Bland annat diskuterade vi om vi ska förlänga terrassen ut mot muren och hur stor den i så fall ska vara, och vilka växter ska vi sätta på vilket ställe så de vet var de ska gräva ut för rabatter. Det var sent så vi kom inte så värst långt i tankearbetet, det får bli lite mer manglande ikväll.

// Last night, we were up late discussing the garden. The stone people are reaching points of decision for us. Among other things we discussed if we’re to make our terrace bigger and if so, by how much, and which plants to have where so they know where we need them to dig out flower beds. It was late so we didn’t get very far, we just have to have another sit down tonight. 

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply