Allmänt Karriär

Lunch on my own

 Igår passade jag på att göra något ovanligt. Finlunch med mig själv! Hade lite tid mellan möten så jag svängde in på Urban Deli på Sveavägen och testade deras vegetariska lasagne. Sedan satt jag där och jobbade någon timme. Det är otroligt vad man kan vara effektiv i sådana här luckor i schemat! Sorlet runt omkring bidrar till hyperkoncentration och ingen kommer förbi och frågar något medan man är mitt uppe i att skriva till exempel ett pressmeddelande. Samtidigt har man också bara en begränsad tid att göra något på så man får liksom saker hur händerna. Som jag brukar säga: jag borde göra det här oftare!
Yesterday, I took the opportunity to do something unusual. Fancy lunch with myself! I had some time between meetings so I popped in to Urban Deli on Sveavägen and tried their veggie lasagna. After that I sat there and worked for about an hour. It’s amazing how efficient you can be with these time pockets. The crowds around you makes you hyper focused and no one walks by disturbing you mid sentence writing, say a press release. At the same time your time is limited so you have to finish and you get things done. I always say this: I should do this more!

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply