Allmänt

Birthday Brunch!

2016-02-27 12.01.30 2016-02-27 12.08.01 2016-02-27 12.21.49

31 jordsnurr. Börjar bli en respektabel ålder faktiskt. Jag har firats ordentligt av min käre man (det har visat sig att han var ett riktigt bra val!) med presenter och frukost på sägen. Och vi har varit ute på en av våra favoritsysselsättningar – brunch! Denna gång testade vi Bockholmen Hav & Restaurang. Det var gott men ganska dyrt för den relativt lilla buffén tyckte jag. Dessertbuffén var det inget fel på som ni ser men med den, eh, vanliga maten tyckte jag att det var lite för fantasilöst. Men det var gott som sagt och utsikten var fantastisk. Särskilt en dag som denna då himlen varit blå och februarisolen värmt lite grand!

När vi ändå var ute och åkte passade vi på att titta förbi ett par bilhandlare. Det kan vara så att vi byter ut kära Pärlan inom överskådlig framtid. Inga beslut är dock fattade, no need to panic!

Resten av födelsedagen kommer att spenderas lugnt och radhusmässigt (och knävänligt!) med sista delfinalen av Melodifestivalen. Helt perfekt!

31 earth spins. Starting to become a respectable age actually. I have been celebrated properly by my dear husband (he’s proven himself to be quite a catch!) with breakfast and presents in bed. And we’ve been out on one of our favorite pastimes – brunch! This time, we tried Bockholmen Hav & Restaurang. It was good but pretty pricey considering the relatively small buffet. There was nothing wrong with the dessert buffet as you can see, but the, eh, regular food I thought a little unimaginative. But as I said, it was good and the view is spectacular. Especially a day like this when the sky has been blue and the February sun has given some warmth!

While we were out driving, we popped into a couple of car dealers. We might be making a swap with our dear Pearl within a semi near future. No decisions are made, though, so no need to panic! 

The rest of the birthday is going to be spent in a nice and suburban (and knee-friendly) fashion with the last part final of Eurovision. Just perfect!

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply