Karriär

Networking

 
Som ni vet gillar jag att nätverka och träffa smarta kvinnor så jag har gått med i ett nätverk bestående nästan enbart av sådana. Idag träffade jag dem för första gången och träffen hölls hos TT i deras fina lokaler vid Slussen. Visst har vi fin utsikt hos oss på Scandic också, vi tittar ut på Hagaparken men det är ju inte lika läckert som det här!

Dagens träff handlade om employer branding och hur företag ska lyckas attrahera nästa generation. Eftersom jag är en millennial själv, alltså född mellan tidigt 80-tal till 00-tal, kan jag bli lite trött på allt daltande med min generation. Visst företag och organisationer måste förändra vissa processer och strukturer för att möta våra krav och förväntningar – samtidigt tycker  jag att det krävs en hel del justering i attityd och förväntan från mina fellow ålderskollegor också. Vi är vana att få som vi vill och att allt ska gå fort. Vi måste kanske lära oss lite tålamod och att anpassa oss också. Vi ska aldrig nöja oss med status quo, det är den yngre generationens jobb att förändra världen och utmana rådande strukturer men vi kan inte förvänta oss att det ska ske över en natt och att vi ska ta över alla maktpositioner på en gång. De måste ju förtjänas först.

As you know, I love networking and meeting smart women so I’ve joined a network of a bunch of those. Today I met with them for the first time and the meetup was held in the office of TT. They have a pretty spectacular view. Ours isn’t that bad, our office is overlooking Hagaparken, but it’s nothing like this!

On the agenda for today was employer branding and how to attract the next generation. Being a millennial myself, born between early 80ies to early 00s, I’ve grown a bit tired of the constant indulgence of us. Sure, businesses and organizations need to change and adapt certain processes to meet our expectations and demands – on the other hand, I think there is some change needed in the attitudes and expectations of my fellow age colleagues as well. We’re used to getting what we want and fast. We need to learn patience and to adjust too. We should never accept status quo, it’s the younger generation’s job to change the world and challenge the present structures, but we have to accept it’s not an overnight venture and that we’ll be sitting on all positions of power right away. First, we have to earn them. 

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply