Allmänt Karriär

The big secret project reveal

_DSC1364

Titelbild

Då var katten ute ur lådan och Karin och jag är redo att berätta vad vi har pysslat med det senaste året. Det blev en bok, den heter Executive Summary: Sociala medier för styrelser och kommer ut om ungefär en månad. Vi väntar spänt på provtrycket just nu! Det har varit en lång process, vi har ju båda andra (ganska krävande) jobb så vi har skrivit på kvällar, nätter och helger.

Varför en bok om just detta då? Det är en allmän trend både Karin och jag sett när vi jobbat som digitala strateger att hissen liksom inte går ända upp. På de flesta nivåer i den operativa delen av företag lever man i verkligheten och förstår hur viktigt den digitala kommunikationen är, men förståelsen verkar inte riktigt fått fäste i styrelserummet. Något som också bekräftats genom alla de intervjuer vi gjort i arbetet med boken. Vi menar att man måste förstå hur landskapet ser ut och vilken verklighet bolaget existerar i för att kunna fatta rätt beslut kring bolagets styrning. Boken är en slags snabbguide för styrelser och andra som inte känner att de fått riktigt grepp om den digitala världen och vilken påverkan den har på bolagets affärsmodell.

Häng med i våra sociala kanaler och på vår sajt för mer info om när den kommer och annat som rör det digitala runt styrelser!
www.socialastyrelser.se
Facebook
Twitter
Instagram

The cat is out of the box and Karin and I are ready to let you guys in on what we’ve been doing over the past year. We’ve written a book, Executive Summary: Social media for board members, and it will be released in about a month. Only available in Swedish as it is now, though. It’s been a long process, we both have (pretty demanding) jobs so the writing has been done on evenings, nights and weekends. 

Why write a book about this? Well, we’ve seen a trend when both of us worked with digital strategy. The elevator doesn’t go all the way up. In most levels of the operative part of companies, there is a great understanding of how important the digital communication is and what it does for the business. But this understanding has not quite reached the board room. Which we’ve also gotten confirmed through all the interviews we’ve done working with this book. We believe it’s important to understand the new landscape and the reality for businesses to be able to make the right strategic decisions. This book is sort of a guide for boards and others who want to get a grasp of the impact of digital and how it affects the business model.

Keep in touch with us through our website and our social channels!

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply