Allmänt Karriär

Who’s got the power?

mmfrukost3groupphoto mmfrukost

Imorse satt jag i en panel på Mindmakers PR:s frukostevent tillsammans med influencer och powerwoman Michaela Forni, Expressens chefredaktör Thomas Mattsson och DDB:s VD David Sandström modererat av Christina Saliba. Temat var vem har makten och vem är mest trovärdiga: media, reklam- och PR-byråerna, influencers eller företagen. Det var väldigt intressant och det är ett ämne som verkligen kan debatteras. I likhet med Michaela kände jag kanske att jag inte riktigt fick så mycket utrymme, inte för att jag kastade mig in i leken för att få ordet hela tiden, men så var jag kanske inte heller riktigt det stora publikdragarnamnet heller. Det satt typ 100 pers i publiken och de flesta var nog där på grund av Herr Mattsson snarare än mig. Det var i alla fall väldigt roligt att bli inbjuden! Nästa gång petar jag in fler minuter av min ljuva stämma, haha!

This morning I was a panelist at a breakfast event held by Mindmakers PR together with influencer and power woman Michaela Forni, Editor in Chief of Expressen Thomas Mattsson and CEO of ad agency DDB David Sandström. The theme of today’s talk was who’s got the power and who has the most credibility: media, ad and PR agencies, influencers or corporations. It was a very interesting panel and it’s a topic I could discuss for a long time. Like Michaela, I didn’t get really get much space in the talks, not that I jumped into it to get a word in all the time, but then again, I wasn’t the name to lure out the crowds either. There was maybe 100 people in the audience and most of them were probably there because of Mr Mattsson rather than me. Anyhoo, I’m very happy to have been invited. Next time I’ll be sure to put in some more of my lovely voice in the discussion, haha!

 

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply