Allmänt Trädgård

Expanding the territory


Så Lantmäteriet har äntligen varit ute och mätt ut de slutliga tomtgränserna och det visar sig att vi har lite större ägor än vi trodde. Ganska mycket större faktiskt. När vi satte häcken trodde vi att vi var kanske en halvmeter innanför gränsen. Det visar sig att vi har typ tre meter till i bakkant! Nu blir det till att fundera på hur vi ska planera om trädgården på den övre platån och flytta häcken ett par meter bakåt utan att grannarna i hyreshusen blir alltför arga. Vi nyper ju tillbaka ganska mycket av ”deras” gångstig på samma sätt som vi tog ”deras” hundrastplats för tre år sedan. Imperiet utökas, haha!

So Lantmäteriet, the land survey authorities, has finally come out to demarcate the boundaries in he area and as it turns out, we have a bit more land than we thought. Quite a bit actually. When we planted the hedge, we thought we were maybe half a meter within the limit but apparently we have another three meters! Now, we have to do some thinking on what we should do with the extra meters and move the hedge back a bit without pissing off the neighbors in the complex too much. We’re taking quite a bit of ”their” walking path the same way we took back ”their” dog walking area three years ago. The empire is expanding, haha!

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply