Allmänt

Sunday Work Dork


Dagens utsikt är från Terminal 4 på Arlanda. Det är flygtime till Göteborg och jag passar på att ladda ner de mail och dokument jag behöver för att kunna jobba på flyget. Det är lugnt och skönt vid gaten, sitter i solen och har det rätt gött!

Ses sen, ska ladda ner några bra ordvitsar också, haha!

The view for today is from the Terminal 4 at Arlanda. It’s fly time to Gothenburg and I’m downloading mails and documents so I can work onboard. It’s nice and calm here at the gate, I’m sitting in the sun having it pretty good!

See you later, I’ll download som puns too, haha!

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply