Hus

Spring in the North 


Det är typiskt nordbor att tvinga sig själv att sitta ute så fort solen visar sig på vårkanten helt till man skakar av köld i mörkret på hösten. Har man en uteplats ska den användas liksom. Vi orkade inte länge men årets första utekaffe i solen är nu avklarad!

It’s very typical for Nordics to force themselves to sit outside as soon as the sun shows itself in the spring, all the way through summer until you shiver from the cold in the darkness of fall. If you have a patio, thou shall use it. We couldn’t take it for long, but the first coffee outside now has a tick in the box!

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply