Allmänt

Spreadsheet Monday 


Passar på att njutjobba lite hemifrån idag när det ändå är röd dag imorgon. Njutjobba såtillvida att det är en lite mer avslappnad klädkod vid köksbordet än det annars är på kontoret. Däremot är det inte så härligt att sitta med kvartalsbudgeten och megaexceldokument. Jag jobbar med ord och kommunikation av den ganska exakta anledningen att det är motsatsen till att stånga huvudet mot siffror. Det senare ger ju bara huvudvärk. Jag tänker ibland att siffror är ett språk jag bara inte lärt mig läsa så bra men det finns ingen logik i dem för mig. 

Dyker djupt ner i kaffekannan och försöker få ordning på allt. Ses!

Taking the opportunity for some joy working from home since it’s a Holiday tomorrow. Joy working as in the comfortable and relaxed dress code at the kitchen table, compared to the office attire I usually wear. Not as much in the joy of dealing with the quarterly budget and mega spreadsheets. I work with words and communication for the precise reason it’s exactly the opposite of butting my head into numbers and figures. The latter only leads to headache. I sometimes think numbers is only a language I haven’t learned to read very well, but to me there’s no logic in it.

Diving deep into the coffee pot trying to make sense of it all. Later!

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply