Monthly Archives

januari 2018

Allmänt Karriär

The Office Athlete

Jag har funderat en del på det här med elitidrott kontra karriärbyggande. Hur det ena är ok medan det andra får nedsättande epitet som workaholic. ”Du jobbar för mycket” kan man få höra ibland. Det skulle man ju aldrig säga till en elitidrottare. ”Du tränar för mycket” har ingen sagt någonsin för alla fattar att ska man bli bäst och vinna OS måste man fasen träna rätt mycket. Jämför ”Jobbet är inte allt, karriären gör dig inte lycklig” med ”Tävla är inte allt, medaljer gör dig inte lycklig”. Eh, jo? Det är ju därför man håller på! För att vinna, för att nå högt satta mål.

På samma sätt som man måste träna mycket för att bli bra inom idrotten måste man också lägga ned tid och dedikation för att bli bäst på det man gör på jobbet också. Och på samma sätt är det inte antal timmar som gör att man blir bäst, utan vad man gör under de timmarna. Jag har några elitidrottande vänner och jag ser hur mycket de tränar. Jag kan bli lite avis på hur mycket och hårt de tränar, det skulle jag också vilja göra, men så tänker jag på att jag faktiskt valt en annan sport som huvudsysselsättning.

Jag säger inte att alla ska bli elitidrottare. Det är helt ok att vara motionär. Och det är helt ok att ”motionsjobba” också, och ha sitt fokus på annat än jobbet. Jag tänker bli bäst på det jag gör och det kräver sina timmar och stor dedikation. Jag är en kontorsatlet. Jag får mina medaljer på annat sätt än på en prispall, men de räknas lika mycket. Säg inte till mig att det inte betyder något bara för att du själv är motionär.

— — —

I’ve been thinking about elite athletes versus making a career at work. How one thing is ok, but the other gets unflattering epithets like workaholic. ”You work too much” can sometimes be heard. But you would never say that to a professional athlete. ”You train too much” said nobody ever. Because everyone gets that to make it to the top of the podium at the Olympics, you kind of have to put in some bloody effort. Now, compare ”work isn’t everything, your career won’t make you happy” with ”competing is not everything, medals won’t make you happy”. Um, yes? That’s why you’re doing it! To win, to reach the high goals.

The same way you have to train hard to reach the top within sports, you have to put in time and dedication to become the best at work too. And as with sports, it’s not the actual hours you put in that matter, it’s what you do during them. I have a few elite athlete friends and I see how much they work out. I sometimes get jealous of how much and hard they train, I would love to do that too. But then I realize I’ve chosen a different kind of sport as my main occupation.

I’m not saying everyone should be athletes, just going to the gym for exercise is just fine. And it’s completely fine to ”work exercise” too, and have something else in your life to focus on. I’m going to be the best at what I do, and it requires hours of hard work and dedication. I’m an Office Athlete. I get my medals in other ways than on a podium, but they count just as much. Don’t tell me they don’t matter just because you’ve chosen to only exercise at work.

Allmänt Karriär

The Nest is finally open!

Idag hade vi pressvisning på The Nest, tillbyggnaden ovanpå Downtown Camper. Hotellet har ju varit öppet sedan september men vi har ruvat (hihi, ruvat, do you get it?) på en sista hemlighet i bygget. Ovanpå det gamla hotellet har vi alltså byggt två nya våningar och på den översta ligger det nu en cocktail lounge och wellnessavdelning med uppvärmd utomhuspool och Stockholms vackraste utsikt. Det är helt magiskt där uppe!

Jag är tyvärr inte begåvad med fotografisinne förutom på selfies där kanske var 17:e blir bra (inte för inte som jag har över 11 000 bilder i telefonen) så ni måste kika in på proffsbilderna på vår sajt – eller rent av komma på besök! Vi serverar frukost, lunch och middag här uppe också. Salladerna är fantastiska smakupplevelser. F&B Manager Johan och kökschefen Claes vet vad de pysslar med.

— — —

Today, we had a press breakfast for The Nest, the addition to Downtown Camper. The hotel has been open since September, but we’ve been sitting on (hihi, sitting on, do you get it?) a final little secret. On top of the existing building, we’ve added two floors and on the very top we now have a cocktail lounge and a wellness area with heated outdoor pool and the best view of Stockholm. It’s just magical up there.

Sadly, I haven’t been gifted with photography skills except for selfies where maybe one in seventeen turns out ok (I don’t have more than 11 000 photos on my phone for nothing), so you’ll have to visit our site for the professional photos – or, better yet, come visit! We serve breakfast, lunch and dinner up here. The salads are great. F&B Manager Johan and Head Chef Claes knows what they’re doing. 

Allmänt Karriär

Wanna work at the coolest place on earth?

På tal om gårdagens inlägg och att man inte ska släpa sig runt på ett jobb man inte gillar för länge finns här nu en konkret möjlighet att ta sig vidare till världens coolaste arbetsplats. Eller, ja, coolast och coolast, det kan ju diskuteras men vi är mest awesome av alla. Så det så. 

En nära kollega till mig ska ha barn och sedan förändra sin roll lite så hon lämnar efter sig en mycket spännande tjänst här på vårt huvudkontor. Gillar du strategi, analys och att gräva ner dig i data så kanske du är vår nästa Strategy Manager. Är du mer hotellfokuserad och vill jobba nära våra gäster har vi också ganska många roliga jobb up for grabs!

Klicka dig vidare till Strategy Manager här, och till alla lediga jobb här!

Speaking of yesterday’s post, about not schlepping yourself around in a job you don’t like for too long, here’s a concrete opportunity to move along to the coolest workplace in the world. Or, well, coolest and coolest, I guess that can be discussed but we’re the awesomest of them all. So there.

A close colleague of mine is off having a baby and also changing her role a little bit, and in her wake, there’s a very exciting job available at our head office. If you like strategy, analysis and digging down into data, then you might just be our new Strategy Manager. If you’re more into hotels and want to work closer to our guests, we have quite a lot of fun opportunities up for grabs there as well!

Get directly to Strategy Manager here, and to see all our listings here!

Karriär

Kick the boss to the curb

Första arbetsmåndagen på året är avklarad! Jag har faktiskt verkligen längtat efter att komma igång igen. Nej, jag är inte knäpp, jag gillar bara mitt jobb. Jag råkar ju ha världens bästa jobb, som ni kanske vet!

Igår kväll när jag gjorde upp planen för dagen tänkte jag lite på det där, att det är så många som sitter hemma och har ångest inför att gå tillbaka till jobbet efter en ledighet. Det är så trist att inte alla får ha ett jobb som man gillar, som utvecklas på och trivs med kollegorna. För många är det som att gå rakt in i mur att vakna måndag morgon. Jag känner bara: Men, nej! Gör inte det! 

Livet är för kort för att slösas bort på något man inte gillar. Vi spenderar trots allt väldigt mycket tid på jobbet, mer än hemma för vissa (typ jag). Ska man då gå runt och må dåligt? Det är ju hemskt! Jag skjuter iväg ett karriärråd så här direkt i januari: Om du inte gillar det, lämna. Hatar du chefen? Gör slut med jobbet och hitta en ny kärlek. Sitt inte och vänta på att saker ska förändras, ingen kan eller kommer göra det åt dig. Du måste själv aktivt göra något för att förändra situationen. Jag säger såklart inte att du ska säga upp dig utan att ha en plan. Vissa gör ju det, kastar sig rätt ut utan skyddsnät, men för de flesta av oss finns det en diskbänksrealism med räkningar som ska betalas oavsett om du långsamt dör på jobbet eller inte. 

Trivs du inte, gör upp en plan. Vill du inte stanna får du aktivt söka efter ett nytt jobb. Vill du stanna får du göra något för att göra att situationen förändras. Definitionen av galenskap är som bekant att göra samma sak om och om igen och förvänta sig ett annat resultat. Det kanske är du som måste förändra din attityd till chefen, eller kanske bara rent av prata med henne för att berätta hur du känner och – och det här är det viktigaste – komma med egna förslag på hur du kan förändra situationen. Din chef kommer inte att göra det åt dig. Hon kommer att förvänta sig att du tar ansvar för dig själv.

Låter det hårt? Jag lärde mig det här på mina tidigare jobb. Det var en dyrköpt läxa och det kostade både halsbränna och näsbränna. Det gör ont att gå runt och må dåligt. Och det gör ont i egot att inse att den som måste förändras är du själv. Men det är guld värt idag för det har lett mig dit jag är idag.

Så, ska du stanna? Eller ska du gå?

First working Monday of 2018 is in the bag! I’ve actually been looking forward to getting back at it. No, I’m not crazy, I just happen to like my job. As you know, I have the best job in the world actually!

Last night, when I laid out the plan for today, I thought about all the people who are sitting at home with angst of going back to work after a vacation. It’s sad that not everyone get to have a job they like, where you grow and like the colleagues. For a lot of people, Mondays are like walking into a brick wall. All I feel about that is: But, no! Don’t do it!

Life is too short to waste on something you don’t like. After all, we spend quite a lot of our time at work, for some more than they spend at home (like me). Are you then supposed to walk around feeling bad? That’s horrible! I’m going to shoot out a piece of career advice straight away here in January: If you don’t like it, leave. Do you hate your boss? Break up with work and find yourself a new love. Don’t sit and wait for things to change, they won’t because no-one can or will do it for you. You have to actively do something yourself to change the situation. I’m not saying you should quit without a plan. Some do, just throw themselves out there without some kind of safety net, but for most of us, there’s a reality where we have to pay the bills whether our jobs kills us or not.

If you’re not happy, make up a plan. If you don’t want to stay, you have to actively find new work. It you do want to stay, you have to make the situation change. The definition of insanity is, as you know, doing the same thing over and over again and expecting different results. It just might be you who have to change your attitude towards the boss, or maybe you just have to talk to her and tell her how you feel and – and this is the most important part – bring your own suggestions to change the situation. Your boss won’t do that for you. She’ll expect you to take responsibility for yourself.

Does it sound tough? I learned this on my previous jobs. I learned it the hard way through both heartburn and nose burn. It hurts going around feeling bad. And it hurts even more when you discover that it’s actually you who have to change. But to me, it’s been worth it because it’s led me where I am today. 

Now, are you in? Or are you out?

Allmänt

2018 – Game On!

 

Nu sitter vi här med ett nytt år igen. Jag vet inte riktigt vad som hände, 2017 gick så vansinnigt fort. Jag tänker inte ens ge mig på att försöka summera året, det har hänt så mycket. Våren bara försvann och hela hösten är mest suddig tycker jag. Bättre att blicka framåt då tycker jag.

Vad ska hända 2018 då?

Jag vet inte faktiskt. Det finns inga stora händelser planerade förutom att jag ska fira ett decennium tillsammans med mannen på bilden. Faktiskt är nyårskyssen på bilden vår tionde ihop. Det är bara det att vi inte kan bestämma oss för hur vi ska fira, haha! Vi har pratat om att resa någonstans men kan inte komma på vart vi vill åka. Kom gärna med förslag!

I övrigt ser jag fram emot att fortsätta på tåget jag redan åker med. Jag har verkligen världens bästa jobb och har vansinnigt roligt på jobbet. Nya, roliga saker händer hela tiden så allt jag behöver göra är att åka med.

Det är lite härligt och kittlande att stå framför ett år och inte veta vad som kommer. Det var länge sedan jag stod framför ett så blankt papper som nu. Hur det än blir kommer det att vara roligt, utmanande, underbart, kämpigt och förmodligen försvinna lika fort som 2017. 2018 – Bring it on! Jag är redo.

— — — — —

Here we are with yet another new year. I’m not entirely sure what happened, 2017 went by so fast. I’m not even going to try to summarize this year, so much has happened. The spring just disappeared and the fall is mostly just a blur. Better to focus on what’s ahead.

So, what’s in store 2018?

I don’t know. There are no big events except celebrating a decade with the man in the photo above. Actually, this New Year’s kiss is our tenth. The thing is, we can’t decide how to celebrate, haha! We’ve talked about traveling somewhere but can’t figure out where we want to go. Suggestions are welcome!

Apart from this, I’m looking forward to staying on this train I’m already on. I literally have the best job in the world and have so much fun at work. New, cool things keep happening and all I have to do is to tag along for the ride.

It’s exciting to stand before a new year and know nothing about it. It’s been a long time since I’ve stood before a slate as clean as this. Whatever’s coming, I know it’s going to be fun, challenging, wonderful, frustrating, and fly by just as fast as 2017. 2018 – bring it on! I’m ready.