Allmänt Karriär

Men Who Sabotages Women

Häromkvällen hängde jag med de fantastiska kvinnorna i nätverket Women With. Vi käkade middag och snackade AI, kryptovalutor och blockchain. Särskilt AI intresserar mig. Vilka möjligheter vi kommer ha, vilka av de många sjukt tråkiga administrativa uppgifterna kan vi låta robotar göra och hur kan vi lära oss mer om oss själva genom AI. Och jag förvånas över hur lite våra politiker diskuterar detta. Istället för sitt vanliga käbbel skulle de kunna fundera på vad det gör med arbetsmarknaden, vilka kunskaper barn verkligen behöver lära sig i skolan och vilken lagstiftning vi skulle behöva för att reglera tekniken. Nu är det…tyst. Framtiden kommer vara en spännande plats, trust me, men vi måste börja tänka på den på allvar snart.

Där önskar jag att jag kunde sätta punkt för det här inlägget men det kommer tyvärr inte att handla så mycket om framtiden. Istället handlar det om bakåtsträvande män som gör allt de kan för att sabotera för kvinnor. Vid middagen hade nämligen tre av de fem som satt närmast mig en en story om män som i närtid, vi pratar ett par månader bakåt i tiden max, försökt sabotera deras projekt och eller karriärer. Vi pratar aktivt och medvetet, publikt och medialt. I ett fall försökte en man sabotera en karriär genom att få personen att framstå som löjeväckande och inkompetent i branschtidningen, ett annat fall försökte en manlig journalist försätta en person i en knepig sits inför en stor publik på ett event genom att på första frågan direkt ställa just de frågor de innan eventet kommit överens om att inte prata om och i det tredje fallet var det en grupp högskoleutbildade män som aktivt försökte motarbeta grundaren till ett kvinnligt nätverk kring ett specialämne genom att bilda undergrupper och sätta igång ryktesbildning i sagda nätverk.

Vad är detta? Varför gör män såhär? Att aktivt sabotera kvinnors möjligheter att bygga karriärer och plattformar är så småaktigt och borde vara under anständighetsgränsen för alla. Ju mer jag tänker på det desto argare blir jag. Det brukar heta att tjejer inte kan hålla sams men det stämmer inte alls. Vi håller sams mer än någonsin och det verkar vara det läskigaste som hänt sedan de stannade uppe sent och såg den där skräckfilmen deras morsor förbjudit dem att se. De kunde inte deala med det då, de kan inte deala med det nu heller verkar det som. Väx upp för helvete!

— — — —

The other night, I hung out with the amazing women in the Women With network. We had dinner and talked about AI, crypto currencies and block chain. I’m especially interested in AI. What we’re going to be able to do with it, what of the astonishingly boring administrative tasks we can let robots perform, and how we can learn more about ourselves through AI. And I’m surprised by how little this is talked about in politics. Instead of their usual quarrels, they should be taking about what it’s going to do with the job market, what kids really need to learn in school to be equipped for the future, and what legislation we might need. Instead, it’s just … quiet. The future is going to be a remarkable place, trust me, but we need to start thinking seriously about it.

I wish I could end this blog post there, but it’s not going to be that much about the future. Instead we’re going to have to talk about men sabotaging women. At the dinner table, there out of the five seated closest to me told stories about men who tried to sabotage their careers and or projects in recent time. We’re talking just a few months time, tops. We’re talking actively and deliberately, publicly and in the media. In one case, a man tried to sabotage a career by publicly ridicule and make her look incompetent in the trade press. Another had a male journalist trying to put her in an awkward position by asking the very questions they agreed not to talk about in advance at an event in front of a big audience. And the third had a group of university educated men trying to spread rumors about her in a special interest network she founded by creating subgroups in said network.

What is this? Why do men do this? Actively sabotaging women’s careers and platforms is so petty and should be under anyone’s decency. The more I think about it, the angrier I get. They usually say women can’t get along. This is simply not true. We’re getting along better than ever before, and this is apparently scarier than that time they stayed up watching the horror movie their moms told them not to watch. They couldn’t deal then, they can’t now. Well, just grow the f up!

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply