Browsing Category

Karriär

Allmänt Karriär

Men Who Sabotages Women

Häromkvällen hängde jag med de fantastiska kvinnorna i nätverket Women With. Vi käkade middag och snackade AI, kryptovalutor och blockchain. Särskilt AI intresserar mig. Vilka möjligheter vi kommer ha, vilka av de många sjukt tråkiga administrativa uppgifterna kan vi låta robotar göra och hur kan vi lära oss mer om oss själva genom AI. Och jag förvånas över hur lite våra politiker diskuterar detta. Istället för sitt vanliga käbbel skulle de kunna fundera på vad det gör med arbetsmarknaden, vilka kunskaper barn verkligen behöver lära sig i skolan och vilken lagstiftning vi skulle behöva för att reglera tekniken. Nu är det…tyst. Framtiden kommer vara en spännande plats, trust me, men vi måste börja tänka på den på allvar snart.

Där önskar jag att jag kunde sätta punkt för det här inlägget men det kommer tyvärr inte att handla så mycket om framtiden. Istället handlar det om bakåtsträvande män som gör allt de kan för att sabotera för kvinnor. Vid middagen hade nämligen tre av de fem som satt närmast mig en en story om män som i närtid, vi pratar ett par månader bakåt i tiden max, försökt sabotera deras projekt och eller karriärer. Vi pratar aktivt och medvetet, publikt och medialt. I ett fall försökte en man sabotera en karriär genom att få personen att framstå som löjeväckande och inkompetent i branschtidningen, ett annat fall försökte en manlig journalist försätta en person i en knepig sits inför en stor publik på ett event genom att på första frågan direkt ställa just de frågor de innan eventet kommit överens om att inte prata om och i det tredje fallet var det en grupp högskoleutbildade män som aktivt försökte motarbeta grundaren till ett kvinnligt nätverk kring ett specialämne genom att bilda undergrupper och sätta igång ryktesbildning i sagda nätverk.

Vad är detta? Varför gör män såhär? Att aktivt sabotera kvinnors möjligheter att bygga karriärer och plattformar är så småaktigt och borde vara under anständighetsgränsen för alla. Ju mer jag tänker på det desto argare blir jag. Det brukar heta att tjejer inte kan hålla sams men det stämmer inte alls. Vi håller sams mer än någonsin och det verkar vara det läskigaste som hänt sedan de stannade uppe sent och såg den där skräckfilmen deras morsor förbjudit dem att se. De kunde inte deala med det då, de kan inte deala med det nu heller verkar det som. Väx upp för helvete!

— — — —

The other night, I hung out with the amazing women in the Women With network. We had dinner and talked about AI, crypto currencies and block chain. I’m especially interested in AI. What we’re going to be able to do with it, what of the astonishingly boring administrative tasks we can let robots perform, and how we can learn more about ourselves through AI. And I’m surprised by how little this is talked about in politics. Instead of their usual quarrels, they should be taking about what it’s going to do with the job market, what kids really need to learn in school to be equipped for the future, and what legislation we might need. Instead, it’s just … quiet. The future is going to be a remarkable place, trust me, but we need to start thinking seriously about it.

I wish I could end this blog post there, but it’s not going to be that much about the future. Instead we’re going to have to talk about men sabotaging women. At the dinner table, there out of the five seated closest to me told stories about men who tried to sabotage their careers and or projects in recent time. We’re talking just a few months time, tops. We’re talking actively and deliberately, publicly and in the media. In one case, a man tried to sabotage a career by publicly ridicule and make her look incompetent in the trade press. Another had a male journalist trying to put her in an awkward position by asking the very questions they agreed not to talk about in advance at an event in front of a big audience. And the third had a group of university educated men trying to spread rumors about her in a special interest network she founded by creating subgroups in said network.

What is this? Why do men do this? Actively sabotaging women’s careers and platforms is so petty and should be under anyone’s decency. The more I think about it, the angrier I get. They usually say women can’t get along. This is simply not true. We’re getting along better than ever before, and this is apparently scarier than that time they stayed up watching the horror movie their moms told them not to watch. They couldn’t deal then, they can’t now. Well, just grow the f up!

Allmänt Karriär

The Office Athlete

Jag har funderat en del på det här med elitidrott kontra karriärbyggande. Hur det ena är ok medan det andra får nedsättande epitet som workaholic. ”Du jobbar för mycket” kan man få höra ibland. Det skulle man ju aldrig säga till en elitidrottare. ”Du tränar för mycket” har ingen sagt någonsin för alla fattar att ska man bli bäst och vinna OS måste man fasen träna rätt mycket. Jämför ”Jobbet är inte allt, karriären gör dig inte lycklig” med ”Tävla är inte allt, medaljer gör dig inte lycklig”. Eh, jo? Det är ju därför man håller på! För att vinna, för att nå högt satta mål.

På samma sätt som man måste träna mycket för att bli bra inom idrotten måste man också lägga ned tid och dedikation för att bli bäst på det man gör på jobbet också. Och på samma sätt är det inte antal timmar som gör att man blir bäst, utan vad man gör under de timmarna. Jag har några elitidrottande vänner och jag ser hur mycket de tränar. Jag kan bli lite avis på hur mycket och hårt de tränar, det skulle jag också vilja göra, men så tänker jag på att jag faktiskt valt en annan sport som huvudsysselsättning.

Jag säger inte att alla ska bli elitidrottare. Det är helt ok att vara motionär. Och det är helt ok att ”motionsjobba” också, och ha sitt fokus på annat än jobbet. Jag tänker bli bäst på det jag gör och det kräver sina timmar och stor dedikation. Jag är en kontorsatlet. Jag får mina medaljer på annat sätt än på en prispall, men de räknas lika mycket. Säg inte till mig att det inte betyder något bara för att du själv är motionär.

— — —

I’ve been thinking about elite athletes versus making a career at work. How one thing is ok, but the other gets unflattering epithets like workaholic. ”You work too much” can sometimes be heard. But you would never say that to a professional athlete. ”You train too much” said nobody ever. Because everyone gets that to make it to the top of the podium at the Olympics, you kind of have to put in some bloody effort. Now, compare ”work isn’t everything, your career won’t make you happy” with ”competing is not everything, medals won’t make you happy”. Um, yes? That’s why you’re doing it! To win, to reach the high goals.

The same way you have to train hard to reach the top within sports, you have to put in time and dedication to become the best at work too. And as with sports, it’s not the actual hours you put in that matter, it’s what you do during them. I have a few elite athlete friends and I see how much they work out. I sometimes get jealous of how much and hard they train, I would love to do that too. But then I realize I’ve chosen a different kind of sport as my main occupation.

I’m not saying everyone should be athletes, just going to the gym for exercise is just fine. And it’s completely fine to ”work exercise” too, and have something else in your life to focus on. I’m going to be the best at what I do, and it requires hours of hard work and dedication. I’m an Office Athlete. I get my medals in other ways than on a podium, but they count just as much. Don’t tell me they don’t matter just because you’ve chosen to only exercise at work.

Allmänt Karriär

The Nest is finally open!

Idag hade vi pressvisning på The Nest, tillbyggnaden ovanpå Downtown Camper. Hotellet har ju varit öppet sedan september men vi har ruvat (hihi, ruvat, do you get it?) på en sista hemlighet i bygget. Ovanpå det gamla hotellet har vi alltså byggt två nya våningar och på den översta ligger det nu en cocktail lounge och wellnessavdelning med uppvärmd utomhuspool och Stockholms vackraste utsikt. Det är helt magiskt där uppe!

Jag är tyvärr inte begåvad med fotografisinne förutom på selfies där kanske var 17:e blir bra (inte för inte som jag har över 11 000 bilder i telefonen) så ni måste kika in på proffsbilderna på vår sajt – eller rent av komma på besök! Vi serverar frukost, lunch och middag här uppe också. Salladerna är fantastiska smakupplevelser. F&B Manager Johan och kökschefen Claes vet vad de pysslar med.

— — —

Today, we had a press breakfast for The Nest, the addition to Downtown Camper. The hotel has been open since September, but we’ve been sitting on (hihi, sitting on, do you get it?) a final little secret. On top of the existing building, we’ve added two floors and on the very top we now have a cocktail lounge and a wellness area with heated outdoor pool and the best view of Stockholm. It’s just magical up there.

Sadly, I haven’t been gifted with photography skills except for selfies where maybe one in seventeen turns out ok (I don’t have more than 11 000 photos on my phone for nothing), so you’ll have to visit our site for the professional photos – or, better yet, come visit! We serve breakfast, lunch and dinner up here. The salads are great. F&B Manager Johan and Head Chef Claes knows what they’re doing. 

Allmänt Karriär

Wanna work at the coolest place on earth?

På tal om gårdagens inlägg och att man inte ska släpa sig runt på ett jobb man inte gillar för länge finns här nu en konkret möjlighet att ta sig vidare till världens coolaste arbetsplats. Eller, ja, coolast och coolast, det kan ju diskuteras men vi är mest awesome av alla. Så det så. 

En nära kollega till mig ska ha barn och sedan förändra sin roll lite så hon lämnar efter sig en mycket spännande tjänst här på vårt huvudkontor. Gillar du strategi, analys och att gräva ner dig i data så kanske du är vår nästa Strategy Manager. Är du mer hotellfokuserad och vill jobba nära våra gäster har vi också ganska många roliga jobb up for grabs!

Klicka dig vidare till Strategy Manager här, och till alla lediga jobb här!

Speaking of yesterday’s post, about not schlepping yourself around in a job you don’t like for too long, here’s a concrete opportunity to move along to the coolest workplace in the world. Or, well, coolest and coolest, I guess that can be discussed but we’re the awesomest of them all. So there.

A close colleague of mine is off having a baby and also changing her role a little bit, and in her wake, there’s a very exciting job available at our head office. If you like strategy, analysis and digging down into data, then you might just be our new Strategy Manager. If you’re more into hotels and want to work closer to our guests, we have quite a lot of fun opportunities up for grabs there as well!

Get directly to Strategy Manager here, and to see all our listings here!

Karriär

Kick the boss to the curb

Första arbetsmåndagen på året är avklarad! Jag har faktiskt verkligen längtat efter att komma igång igen. Nej, jag är inte knäpp, jag gillar bara mitt jobb. Jag råkar ju ha världens bästa jobb, som ni kanske vet!

Igår kväll när jag gjorde upp planen för dagen tänkte jag lite på det där, att det är så många som sitter hemma och har ångest inför att gå tillbaka till jobbet efter en ledighet. Det är så trist att inte alla får ha ett jobb som man gillar, som utvecklas på och trivs med kollegorna. För många är det som att gå rakt in i mur att vakna måndag morgon. Jag känner bara: Men, nej! Gör inte det! 

Livet är för kort för att slösas bort på något man inte gillar. Vi spenderar trots allt väldigt mycket tid på jobbet, mer än hemma för vissa (typ jag). Ska man då gå runt och må dåligt? Det är ju hemskt! Jag skjuter iväg ett karriärråd så här direkt i januari: Om du inte gillar det, lämna. Hatar du chefen? Gör slut med jobbet och hitta en ny kärlek. Sitt inte och vänta på att saker ska förändras, ingen kan eller kommer göra det åt dig. Du måste själv aktivt göra något för att förändra situationen. Jag säger såklart inte att du ska säga upp dig utan att ha en plan. Vissa gör ju det, kastar sig rätt ut utan skyddsnät, men för de flesta av oss finns det en diskbänksrealism med räkningar som ska betalas oavsett om du långsamt dör på jobbet eller inte. 

Trivs du inte, gör upp en plan. Vill du inte stanna får du aktivt söka efter ett nytt jobb. Vill du stanna får du göra något för att göra att situationen förändras. Definitionen av galenskap är som bekant att göra samma sak om och om igen och förvänta sig ett annat resultat. Det kanske är du som måste förändra din attityd till chefen, eller kanske bara rent av prata med henne för att berätta hur du känner och – och det här är det viktigaste – komma med egna förslag på hur du kan förändra situationen. Din chef kommer inte att göra det åt dig. Hon kommer att förvänta sig att du tar ansvar för dig själv.

Låter det hårt? Jag lärde mig det här på mina tidigare jobb. Det var en dyrköpt läxa och det kostade både halsbränna och näsbränna. Det gör ont att gå runt och må dåligt. Och det gör ont i egot att inse att den som måste förändras är du själv. Men det är guld värt idag för det har lett mig dit jag är idag.

Så, ska du stanna? Eller ska du gå?

First working Monday of 2018 is in the bag! I’ve actually been looking forward to getting back at it. No, I’m not crazy, I just happen to like my job. As you know, I have the best job in the world actually!

Last night, when I laid out the plan for today, I thought about all the people who are sitting at home with angst of going back to work after a vacation. It’s sad that not everyone get to have a job they like, where you grow and like the colleagues. For a lot of people, Mondays are like walking into a brick wall. All I feel about that is: But, no! Don’t do it!

Life is too short to waste on something you don’t like. After all, we spend quite a lot of our time at work, for some more than they spend at home (like me). Are you then supposed to walk around feeling bad? That’s horrible! I’m going to shoot out a piece of career advice straight away here in January: If you don’t like it, leave. Do you hate your boss? Break up with work and find yourself a new love. Don’t sit and wait for things to change, they won’t because no-one can or will do it for you. You have to actively do something yourself to change the situation. I’m not saying you should quit without a plan. Some do, just throw themselves out there without some kind of safety net, but for most of us, there’s a reality where we have to pay the bills whether our jobs kills us or not.

If you’re not happy, make up a plan. If you don’t want to stay, you have to actively find new work. It you do want to stay, you have to make the situation change. The definition of insanity is, as you know, doing the same thing over and over again and expecting different results. It just might be you who have to change your attitude towards the boss, or maybe you just have to talk to her and tell her how you feel and – and this is the most important part – bring your own suggestions to change the situation. Your boss won’t do that for you. She’ll expect you to take responsibility for yourself.

Does it sound tough? I learned this on my previous jobs. I learned it the hard way through both heartburn and nose burn. It hurts going around feeling bad. And it hurts even more when you discover that it’s actually you who have to change. But to me, it’s been worth it because it’s led me where I am today. 

Now, are you in? Or are you out?

Karriär

Tuesday Gala – Di Gasell

Det är inte varje tisdag man får gå på gala i konserthuset men ikväll var det Di Gasell och jag och vår marknadsdirektör Eva fick hänga med näringslivstoppar, entreprenörer och en och annan politiker. Typ Annie Lööf och Ulf Kristersson. Hänga är kanske ett starkt ord i sammanhanget men jag blev i alla fall väldigt inspirerad av att lyssna på föredragshållarna, känner mig lite sugen att starta företag nu faktiskt. Det är något med att skapa något, bygga något från grunden. Det kanske ligger i korten längre fram i tiden, vem vet!

På scenen var också Anna Throne-Holst, VD på SACC New York. Samma handelskammare som jag går mentorskapsprogrammet genom. Hon berättade om sina erfarenheter när hon försökte bli vald till senator i USA. Högg henne efteråt, hoppas att hon kan komma på nästa mentorträff!

It’s not every Tuesday you get to go to a gala at the beautiful concert hall, but tonight was Di Gasell and I together with our Marketing Director Eva got to hang out with business leaders, entrepreneurs and top politicians. Like Annie Lööf and Ulf Kristersson. Hanging out is a strong expression perhaps, but I got very inspired by listening to the speakers. Feel like starting a business now. There’s something about creating something, building it from the ground up. Maybe it’s in the cards in the future, who knows!

On stage was also Anna Throne-Holst, president of SACC New York. It’s the same chamber of commerce that runs the mentor program I’m in. She talked about her experiences running for senate. I talked to her afterwards, it would be amazing if she could come to the next mentor meeting!

Karriär

Scouting in Berlin


Från det ena till det andra. En kort natt hemma och så bar det iväg till Berlin för ledningsgruppsmöte och inspirationsresa. Vi kom ner strax efter lunch och har ägnat hela eftermiddagen och en bit in på kvällen åt att gå visningar på Berlins coolaste hotell. Det finns mycket fint att lära sig av, och så finns det saker där vi konstaterar att vi redan gör bra. Och det är ju trevligt!

Imorgon blir det fokus på möte och vi startar tidigt med en maxad agenda. Dags för ett gäng zzz nu alltså så man orkar med!

From one thing to the next. After a short night at home I jumped on the plane to Berlin for a three day management meeting and inspiration trip. We arrived just after lunch and have spent the whole afternoon and some of the night touring the coolest hotels in Berlin. There’s much great stuff to learn from, and other things we can be proud of  already too. And that’s nice!

Tomorrow we’re focusing on the meeting part and we start early with a maxed out agenda. Time for some zzz’s so the energy levels are on top!


Karriär

A day in the land of make-believe

Ännu en dag har gått i landet hitte-på. Alltså, jag måste ju ha självdistans nog att ändå fatta att det liv jag lever inte är helt på riktigt. Idag har jag nämligen hängt med ett gäng smarta kollegor från alla våra länder på Downtown Camper. Att jag hänger här är ju inte så ovanligt i och för sig men i natt ska jag faktiskt sova över också. Det är första gången sedan vi öppnade hotellet på riktigt!

Det enda som är dumt med att sitta i heldagsmöten är att mailkorgen fylls på, på ett helt vansinnigt sätt så nu ska jag släcka de värsta bränderna innan jag sussar kudde. Det känns inte så jobbigt ändå för jag har utsikt över Brunkebergstorg från min fönsternisch. Det är nog det bästa med våra rum här, dagbädden som är inbyggd i fönstret. Så mysigt ställe att jobba från!

Another day has passed in the land of make-believe. I mean really, I have to have some perspective to realize that the life I’m living isn’t really real. Today, I’ve hung out at Downtown Camper with smart colleagues from all our countries. That’s not too uncommon, though, I’m here quite a lot, but tonight I’m staying the night too. It’s the first time since we opened the hotel for real!

The only bad thing with all day meetings is that your inbox fills up in the most unpleasant way. I’m going to put out the worst fires before hitting the pillows. It’s not too bad, because I have a great view of Brunkebergstorg from my window. It’s probably the best feature in our rooms here, the window nook daybeds we have in all rooms. Super cozy to work from! 

Karriär

SACC Mentor Program

 

Apropå flow, i dagarna fick jag vet att jag antagits till Swedish-American Chamber of Commerce New Yorks mentorprogram! Jädra långt namn på ett mentorprogram för kvinnor som fokuserar på internationella affärer och jag är en av adepterna! Vi startar i oktober och jag är så sjukt pepp på att få en mentor igen. Jag har haft olika mentorer genom åren och det är verkligen oerhört utvecklande att ha en person som man kan bolla olika frågor med. Jag vet inte vem som blir min mentor eller vilka andra som är antagna men jag räknar med att det är grymt folk!

Speaking about flow, the other day I got the news that I’ve been accepted to the Swedish-American Chamber of Commerce New York’s Mentor Program. Insanely long name for a program focusing on international business – and I am one of the mentees! We start in October and I am so excited to have a mentor again. I’ve had a few over the years, and it really is very rewarding to have someone as a sounding board and talk about different issues with. I don’t know who’s going to be my mentor, or who the other attendees are yet, but I count on that it’s awesome people!

Allmänt Karriär

Going international!

Idag har vi haft lite framgångar i internationell press! Bland annat har vi fått en fantastiskt fin recension i The Telegraph och så har jag blivit intervjuad av finsk affärspress. Tröttnar aldrig på att prata om mitt fina hotell!

Journalisten fotade också lite varav jag fick den här väldigt naturliga, inte alls stageade bilden i mailen efteråt. Haha!

We had some progress in international media today. Among other things, we got a great review in The Telegraph, and then I was interviewed in Finnish business media. I never tire out talking about my great hotel!

The journalist also took a few photos and afterwards he sent me this very natural, not at all staged photo in the mail. Haha!