Browsing Tag

sociala medier för styrelser

Karriär

A year with Sociala Styrelser!


För ett år sedan kom den från tryckeriet, Karins och min bok om sociala medier för styrelser. Det är en speciell känsla att få sin alldeles egen bok i handen. Oräkneliga timmar av arbete, förtvivlan, frustration och glädje – allt kondenserat till 143 sidor i danskt band. Det har varit ett riktigt roligt år. Boken har fått oss att föreläsa för massa häftiga människor, startat många diskussioner och startat ett par vänskaper. Inte illa för ett litet stycke nischlitteratur!

A year ago, it came from the printer, Karin’s and my book about social media for executives and boards. It’s a very special feeling, holding your very own book for the first time. Uncountable hours, despair, frustration, and joy – all condensed into 143 pages. It’s been a great year. The book has made us give speeches for some really cool people, started a lot of discussions and even a couple of friendships. Not bad for a small piece of niche literature!